ค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

กิจกรรม “หม้อข้าวหม้อแกง” ในค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (น้องกำพร้าวามีย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย) จำนวน 60 คน ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ขัดเกลาชีวิต..สู่เส้นทางดุนยา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2558 ณ สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ซอยอ่อนนุช 59 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิตแม่ครัวแม่เรือนในการทำอาหาร มีวิทยากรคอยแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมความสามัคคีภายในกลุ่ม ฝึกการวางแผนกำหนดเมนู และลงมือจัดทำอาหารให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด จัดโดย ฝ่ายสงเคราะห์เด็กกำพร้า สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *