หนึ่งเดียวในไทย มหาวิทยาลัยวากัฟ

งาน มฟน.ภาคกลาง | ขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจสู่ชมรมนักศึกษามุสลิมภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “หนึ่งเดียวในไทย มหาวิทยาลัยวากัฟ” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00-21.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กิจกรรมในงาน : แนะนำศูนย์การศึกษาตอกสถานที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บรรยาศาสนธรรม ชมการแสดงอนาชีด และอื่นๆ ร่วมต้อนรับประธานพิธี จุฬาราชมนตรี พบกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา และรวมพลศิษย์เก่า วอย. มอย. มฟน. ใน กทม.ทุกรุ่น จัดโดย ชมรมนักศึกษามุสลิมภาคกลาง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *